تجلی خدای درون

20 ارديبهشت 1398 / 0 دیدگاه


 

امشب

من آگاه شدم که تمام خواسته ها و آرزوهایِ درون وجود من، خواسته ها و آرزوهای جوهره اندیشمندی است که درون

وجود من و تمام کائنات وجود دارد.

جوهره اندیشمند در شکل رویاهای من اصرار دارد که از طریق من متجلی شود و به واقعیت تبدیل شود تا جهان خودش را

ثروتمند تر، پربار تر و سرشارتر کند.

همان نیروی الهی و جوهره خلاق یا خدایی که در دلِ کوه به طلا و الماس تبدیل میشود میخواهد در زندگی من نیز به شکل

ثروت، نعمت و عشق متجلی شود.

اما تفاوت تجلی این جوهره خلاق در طبیعت با تجلی آن در زندگی انسان آنجاست که در طبیعت مانعی به نام ذهن وجود

ندارد! از این نیرو نیروی خلاق در طبیعت به آسانی و به صورت بسیار طبیعی به آنچه میخواهد تبدیل میشود.

اما در زندگی انسان به دلیل وجود ذهن منطقی و باورهای محدود کننده و دخالت آن، کار سخت و کند میشود!

اما اگر من همین موضوع را به خوبی درک کنم که جوهره اندیشمند در وجود من اصرار دارد تا به شکل خواسته ها و آرزوهای

من در دنیای مادی به واقعیت بپیوندد تا زندگی من و جهان پیرامون من را غنی تر و سرشار تر و پربار تر کند، دیگر با ذهن

محدود خودم سدِ راه او نخواهم شد.

بلکه با اشتیاق و شوق و ذوق شروع به ساختن باورها و افکار هم راستا با اندیشه جوهره خلاق میکنم تا کمک کنم زودتر و

آسان تر و طبیعی تر به حقیقت زندگی من تبدیل شود.

آن جوهره اندیشمندِ خلاق، تمام راه حل ها و تمام آگاهی ها را دارد و خودش به خوبی میداند در چه زمانی و به چه شکلی و از چه مسیری محقق شود.

تنها کاری که من باید انجام دهم این است که بدون هیچ عجله ای، بدون هیچ ترس و سوال و جوابی با خیال راحت و با

اطمینان و ایمان به نیروی درونم، به زندگی خودم برسم و بر روی ذهنم کار کنم تا ذهن و افکار خودم را با اندیشه جوهره

خلاق هماهنگ کنم.

 

سید کاظم فلاح

 


فایل صوتی تجلی خدای درون

 

نظرات

به این مطلب امتیاز دهید

تعداد کل امتیازات این مطلب 1