مقالات

همه باهم جذب می کنیم (مقاله برتر مجله راز شماره 127)

همه باهم جذب می کنیم (مقاله برتر مجله راز شماره 127)

اگر بدانیم که افراد یک جامعه با باورها و قدرت تمرکز خود، قدرت زیادی در خلق شرایط خود دارند، آیا باز هم به خودمان اجازه میدهیم که به ناخواسته هایمان توجه کنیم؟

169 بازدید
زندگی فیلم سینمایی نیست!

زندگی فیلم سینمایی نیست!

بعضی افراد فکر میکنند که هیچ کنترلی بر زندگی خود ندارند و فقط بعنوان یک بازیگر در حال ایفای نقش هستند تا فیلم نامه از پیش نوشته شده ای جلو رود.

190 بازدید
وجــدان توده ها ( مقاله چاپ شده در مجله راز شماره 125)

وجــدان توده ها ( مقاله چاپ شده در مجله راز شماره 125)

اغلب در جامعه مشاهده میکنیم که در مدت زمانی کوتاه یک حادثه بسیار شایع میگردد و برای عده زیادی اتفاق می افتد... علت آن فقط تمرکز مردم بر روی یک موضوع خاص است

299 بازدید
ما آهنربا هستیم

ما آهنربا هستیم

در جهانی که به باورها و نقطه تمرکز ما پاسخ میدهد و ما میتوانیم از این قانون کلی که جذب نام دارد استفاده کنیم شما تمرکزتان بر روی کدام جنبه های زندگیتان است؟

279 بازدید