مقالات

راز جذب رابطه  رویایی :  بخش دوم

راز جذب رابطه رویایی : بخش دوم

ر بخش اول این مقاله که در شماره قبلی مجله چاپ شد در مورد این صحبت کردیم که برای پیدا کردن همسر ایده آل اول باید هدفِ صحیح از ازدواج که طبق کلام خداوند " آرامش ، مودت و دوستی " است را درک کنی و بخواهی که برای رسیدن به چنین هدفی ازدواج کنی. اما اگر فکر میکنی باید ازدواج کنی چون از تنهایی خسته شدی ، یا خانواده ات اصرار میکنند که زودتر ازدواج کن..

131 بازدید
راز جذب رابطه  رویایی :  بخش اول

راز جذب رابطه رویایی : بخش اول

همکار من ، همدم من ، عزیز دل من. این انسان فوق العاده، همان خدایی است که در قالب یک انسان هماهنگ با خودش و هماهنگ با من در زندگی ام است. همان نیمه گمشده ای که بعد از عمل کردن به قانون جذب و تغییر دادن ذهنم، پا به زندگی من گذاشت. ما میخواهیم در این مقاله ی 2  قسمتی با توجه به علم و تجربیاتمان، راز پیدا کردن فرد رویایی و رسیدن به یک رابطه عاشقانه و پایدار را به شما بگوییم.

173 بازدید
قانون فراخوان انرژی (دلفینی)

قانون فراخوان انرژی (دلفینی)

این قانون در هیچ کتاب و منبعی نوشته نشده و تنها منبع آن ذهن خودم است که با تفکر و تعمق در قوانین جهان هستی و همچنین سیستم باورهای انسانها و ماهیت خداوند به آن رسیده ام و اسم این قانون را هم خودم انتخاب کردم.

245 بازدید
همه باهم جذب می کنیم (مقاله برتر مجله راز شماره 127)

همه باهم جذب می کنیم (مقاله برتر مجله راز شماره 127)

اگر بدانیم که افراد یک جامعه با باورها و قدرت تمرکز خود، قدرت زیادی در خلق شرایط خود دارند، آیا باز هم به خودمان اجازه میدهیم که به ناخواسته هایمان توجه کنیم؟

215 بازدید
زندگی فیلم سینمایی نیست!

زندگی فیلم سینمایی نیست!

بعضی افراد فکر میکنند که هیچ کنترلی بر زندگی خود ندارند و فقط بعنوان یک بازیگر در حال ایفای نقش هستند تا فیلم نامه از پیش نوشته شده ای جلو رود.

236 بازدید
وجــدان توده ها ( مقاله چاپ شده در مجله راز شماره 125)

وجــدان توده ها ( مقاله چاپ شده در مجله راز شماره 125)

اغلب در جامعه مشاهده میکنیم که در مدت زمانی کوتاه یک حادثه بسیار شایع میگردد و برای عده زیادی اتفاق می افتد... علت آن فقط تمرکز مردم بر روی یک موضوع خاص است

348 بازدید
ما آهنربا هستیم

ما آهنربا هستیم

در جهانی که به باورها و نقطه تمرکز ما پاسخ میدهد و ما میتوانیم از این قانون کلی که جذب نام دارد استفاده کنیم شما تمرکزتان بر روی کدام جنبه های زندگیتان است؟

345 بازدید